SG Bagus Main Menu

Masjid Abdul Gafoor perlu dana pemulihan, peningkatan $3.5 juta

Masjid Abdul Gafoor perlu dana pemulihan, peningkatan $3.5 juta
SAMBUTAN JEMAAH: Dalam Ramadan ini, sekitar 800 jemaah berbuka puasa di Masjid Abdul Gafoor ini. Bilangan itu meningkat hingga 1,400 pada hujung minggu. - Foto-foto MASJID ABDUL GAFOOR PERLU DANA: Kerja-kerja naik taraf bilik darjah Masjid Abdul Gafoor sedang berjalan rancak. Masjid ini memerlukan sebanyak $3.5 juta bagi kerja-kerja peningkatan dan pemulihan.
Masjid Abdul Gafoor perlu dana pemulihan, peningkatan $3.5 juta
SAMBUTAN JEMAAH: Dalam Ramadan ini, sekitar 800 jemaah berbuka puasa di Masjid Abdul Gafoor ini. Bilangan itu meningkat hingga 1,400 pada hujung minggu. - Foto-foto MASJID ABDUL GAFOOR PERLU DANA: Kerja-kerja naik taraf bilik darjah Masjid Abdul Gafoor sedang berjalan rancak. Masjid ini memerlukan sebanyak $3.5 juta bagi kerja-kerja peningkatan dan pemulihan.

MASJID Abdul Gafoor kini sedang menjalani kerja-kerja peningkatan, pemulihan dan naik taraf demi memperluas lagi ruang, prasarana dan kemudahannya.

Namun, sasaran dana yang diperlukan sebanyak $3.5 juta masih jauh lagi untuk dicapai dalam masa 18 bulan, iaitu waktu yang dijangka siap pada 2020.