SG Bagus Main Menu

Tawar nasihat guaman
INIAZ RAHIM

PARA peguam daripada Abdul Rahman Law Corporation (ARLC) bakal menyediakan perkhidmatan guaman yang dapat memenuhi keperluan masyarakat Melayu Islam.

Pengarah Urusan ARLC, Encik Abdul Rahman Mohd Hanipah (gambar), daripada ARLC dan rakan sekerjanya akan memberikan khidmat nasihat yang melibatkan pelbagai kes.