SG Bagus Main Menu

MENYAMBUT RAMADAN

Masjid Khalid baharui seksyen belia

Masjid Khalid baharui seksyen belia
MENDEKATI ANAK MUDA: Program pembangunan belia di Masjid Khalid dapat merangsang minat mereka untuk mendekati masjid. - Foto MASJID KHALID
BERSUKAN: Selain datang ke masjid, kegiatan sukan jadi tumpuan belia Masjid Khalid. - Foto MASJID KHALID
NENIE KAIRUMAN

DEMI membantu membentuk belia yang bakal menjadi pemimpin generasi akan datang, Masjid Khalid sedang memperbaharui seksyen belianya.

Ia akan menerima lebih ramai belia dan memupuk nilai dan watak terbaik seorang Muslim di dalam diri mereka, dan menjadi rakyat yang baik secara holistik.