SG Bagus Main Menu

PAMERAN PERKAHWINAN

Khidmat peguam penuhi keperluan masyarakat

Khidmat peguam penuhi keperluan masyarakat
TURUT BANTU KES DI MAHKAMAH SYARIAH: Firma guaman Abdul Rahman Law Corporation juga tawar khidmat niaga libatkan mudarabah dan murabahah. - Foto ARLC

FIRMA guaman Abdul Rahman Law Corporation (ARLC) menumpukan perkhidmatan kepada keperluan masyarakat.

Ini seperti kes mahkamah syariah, kecuaian perubatan, pentadbiran harta dan warisan, pemulihan hutang, saman malu, imigrasi, nasihat korporat dan komersial, pertikaian koporat dan perancangan harta dan wasiat, ujar eksekutif pembangunan perniagaan ARLC, Encik Syed Hashim Mohamad Alsagoff.