SG Bagus Main Menu

INFAK DAN ZAKAT

Kepentingan baca Al-Quran

USTAZ MOHAMED QUSAIRY THAHA

AL-QURAN merupakan perbendaharaan Allah swt yang dikurniakan kepada manusia dan ia lebih berharga daripada harta yang manusia kumpulkan.

Manusia akan mendapat manfaat daripada Al-Quran apabila ia dibaca. Terdapat di dalam Al-Quran ayat-ayat yang memerintahkan agar setiap Muslim membaca Al-Quran. Allah swt berfiman dalam Surah Al-Muzzammil pada ayat keempat yang bermaksud: