SG Bagus Main Menu

Ibu bapa, guru dan masyarakat main peranan bentuk akhlak anak

ISLAM menggalakkan kita menuntut ilmu dan mengajarkannya pula kepada insan lain.

Wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad saw melalui surah al-'Alaq telah memberikan penekanan tentang kepentingan membaca dalam usaha melengkapkan diri dengan ilmu.