Majalah dwibahasa terbitan Berita Harian, Singapore Press Holdings (SPH), dengan tajaan Dana Kedwibahasaan Lee Kuan Yew
SPH

Selamat datang ke sekolah

Selamat datang ke sekolah

Kiki mula bersekolah hari ini. Ini kelas baharu Kiki. Itu guru baharu Kiki. Di sekolah ada ramai teman baharu. Seronoknya dapat ke sekolah.