Majalah dwibahasa terbitan Berita Harian, Singapore Press Holdings (SPH), dengan tajaan Dana Kedwibahasaan Lee Kuan Yew
SPH
Kucing  tidur nenyak

Seekor kucing Maine Coon tidur semasa pameran 'Catsburg di Moscow, Russia .  - Foto  AFP

[PANDUAN KEGIATAN BERSAMA: Seperti manusia, haiwan juga memerlukan masa rehat. Tekankan peri penting mendapatkan masa rihat yang mencukupi kepada anak anda.]