Majalah dwibahasa terbitan Berita Harian, Singapore Press Holdings (SPH), dengan tajaan Dana Kedwibahasaan Lee Kuan Yew
SPH

Kehidupan liar

Ikan lumba-lumba

Ikan lumba-lumba

Pada 2014, sekumpulan ikan lumba-lumba telah di lihat di kawasan perairan Singapura. Menurut Universiti Nasional Singapura sekurang-kurang 169 haiwan itu telah dilihat di kawasan perairan Singapura dan Batan antara 2008 dengan 2011.