Majalah dwibahasa terbitan Berita Harian, Singapore Press Holdings (SPH), dengan tajaan Dana Kedwibahasaan Lee Kuan Yew
SPH

Kehidupan liar

Harimau putih

Harimau putih

Seekor harimau putih sedang bermain dengan ibunya di Taman Haiwan Attica di Athens. Haiwan ini hampir pupus dan tidak lagi dilihat hidup liar sejak 1958. Harimau putih kini hanya dapat dilihat di taman-taman haiwan.
[PANDUAN KEGIATAN BERSAMA: Bincang bersama anak anda tentang hubungan antara ibu bapa dan anak-anak. Tekankan bahawa ibu bapa sentiasa mahu menjaga kesejahteraan anak mereka.]